Last commit for src/lingot-background.xpm: c04af18902322cea1bd05b6f01b7860ca7bfa432

- import version 0.9.1 from upstream

Piotr Pawlow [2014-03-13 19:51:31]
- import version 0.9.1 from upstream
/*
 * lingot, a musical instrument tuner.
 *
 * Copyright (C) 2004-2011 Ibán Cereijo Graña, Jairo Chapela Martínez.
 *
 * This file is part of lingot.
 *
 * lingot is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * lingot is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with lingot; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 */
/* XPM */
static char *background2_xpm[] = {
/* columns rows colors chars-per-pixel */
"160 100 74 1",
" c #000000",
". c #8E8D8E",
"X c #9A898B",
"o c #9A9294",
"O c #9A999B",
"+ c #A79699",
"@ c #A7989A",
"# c #9F9EA0",
"$ c #A19FA1",
"% c #A7A6A7",
"& c #A8A6A8",
"* c #A7A8A9",
"= c #AAAAAB",
"- c #BFBFBF",
"; c #CD9A9D",
": c #D09B9F",
"> c #DD9EA2",
", c #DDA1A5",
"< c #ECA7AC",
"1 c #EEAAAE",
"2 c #F1A7AE",
"3 c #F0AAAE",
"4 c #E6B3AE",
"5 c #EEADB0",
"6 c #F0ADB0",
"7 c #EEB6B9",
"8 c #E7BDBA",
"9 c #ECBCBE",
"0 c #F1B4B9",
"q c #F1BDBF",
"w c #BFC0BF",
"e c #B5E5AE",
"r c #ABF1AE",
"t c #B2F0B3",
"y c #B7F1B9",
"u c #B8F0BA",
"i c #C0E8BA",
"p c #EEBDC0",
"a c #F0BEC1",
"s c #BFEFC1",
"d c #C2C2C2",
"f c #CDC6C5",
"g c #CCCBCD",
"h c #CECFD0",
"j c #D0CED0",
"k c #CFD0D0",
"l c #D1D1D1",
"z c #DDD6D7",
"x c #D7D6D8",
"c c #D9D7D9",
"v c #DBDADC",
"b c #EEC0C2",
"n c #F0C0C2",
"m c #DDE0DF",
"M c #D9EFDA",
"N c #DDDFE1",
"B c #F0DFE3",
"V c #DEE0E1",
"C c #E2E2E2",
"Z c #EEE2E4",
"A c #EEEEEE",
"S c #F0E2E4",
"D c #F1E7EB",
"F c #F0EBEB",
"G c #E2F0E3",
"H c #E7F1EA",
"J c #EDF0EE",
"K c #EFEFF0",
"L c #F1EFF3",
"P c #EEF3F3",
"I c #F2F2F2",
"U c #F7F8F7",
"Y c #F7F8F8",
"T c #F9F9F9",
/* pixels */
"                                                                                ",
" Oggfddgdfdddddd8-dw-8dd---8dd---8dd---8dd---8dd---8dd---8dd---8ddww-8wwdddddd-ddddd8dddddwd-8wddd-8dd---8dd---8dd---8dd---8dd---8dd---8dd---8dd---8dwddgffdggO ",
" gTTTTTTTTTYYYYYYYYYYYUUTYYYYYTYYYUUTYYYYYTYYYUUTYYYYYTUYYUUTYYYYYTTTTTTYTTTTTTTTYYYPYYYTTTTTTTYUYYYYYTUYYUUTYYYYYTUUYTUTYYYYYTUUYUTTYYYYYTYYYUUTYYTTTTTTTTTTTk ",
" fTTTTTTTTTYYYYYYYYYYUUUUYYYYYYYYYYUUYYYYYYYYYYUYYYYYYYYYYYUUYYYYTTTTTTTTTYTTTTTTTTYYYYYTTTTTTTTYYYYYYYYYYUUYYYYYYYYUTUUYYYYYYYYTUTUUYYYYYYYYYYUYYYTTTTTTTTTTTg ",
" fTTTTTTYYYYUUIUYUUULUUUUUUUUUUUUUUUIUIUUUUUUIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTYUYUUUYYUUUYYUUUYYYUUUYYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIUUUUUUUUIUUUUUYTTTTTTTTTTf ",
" gTTTTTTUUYUIUIUIIUYLUUULULUIUUIIULUUIUUUILUIUIULUIIUIIUUUIUUUUUIUUUULIUUUUUUUUUUUULUUUUYYUIYIIUUULUUUIUUULUIUIUUILUILIULULIIUUIIULUUUIIUILUIUIULUIUTTTTTTTTTTg ",
" gTTTTTTUUUUUIUIIIUIUIUIIIUIIULIUIUIIIUIIUIUILIUIUIUIIULUIUIIUUIIUIUUIUULUUUIUIYUUIUUUUIUIUUIUIULUIUUIULUIUIIUUIIUIUUIIIIUIUIILIIUUIIIIUIUIUILIUIUIUIUYUTTTTTTd ",
" dTTTTTTUULUIIIIIUIILIIIUIIIIIIIIILUIIIIIIIIIUIIILIUIILUIULUIIIUUIUILUULLULUUUUIUIUULUUUIUUIUIIUULUIIULUIIIIILIIIIIILIIUILUIIUIIIIILUIIIIIIIIUIIILIIIUIUTTTTTTf ",
" dTTTYYULULLIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIULIUIUIUUIIIUIUIUIIIIUIUIIIIIIIIIIUIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIUUUUYTTTf ",
" dTTYYUUULIIIIFIIIFIIJIIILIIFIIIIIFIJIIIIIIFFIJLILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIILUIUIIIIIILUIIIIIIIIIIIIIAIIIIIFILIIIFJIIIFIJIIIIIFIFIJPLIFIIIIIIUYTTTg ",
" dTTUULUUIILIAPIAJJIFIFIFIJIIJFIIAFPIAFFAJIIIIJIIILIIIIIIIIIIIIIUIIIUIUIIULIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIJIIPFFIFIFIJIAIFIJLJJIIPIIKKPIIIIIUIIUYYTTd ",
" fTTUUUULIIIIAAFPFLJAAPFIFFJAIJFAAIIAIIPFIIFIJIIIFILFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUILUUIIIIUIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIJIIFIIFPIFFPIIJIIIIFKJAPAAFIAAFAAAAAAFIFIFIIUIUTTTd ",
" dTYYUIIIIIFJJAJFAAFAAAAAAAAAFPAAAAFFAFPPPAFFIIJFIIIIFIIIIIIIIJIIIIIIIAvccvczcvxccvcccvcvvFIIIIIIIIIJIJIFIIIIIJIJIALIAAIIFPFAAAFAAAFAAAAAFPAAAAAAFAJIIIILIUUUTd ",
" wYYUIUIILIJIJAAPAAPAAAAAAAAAAAAAAAAJAPFAFFPPFJLFIJIIJJIFIJJIFIJFvzvcxgO....X............OgvcccNFIJJIIIJIIJJJFIJIAJAAAJFAJAAAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAJALJFIFLUIUUTd ",
" wTYIIIIIIIFFJFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPAIFPAAJIJJIIJJIIJIIIAvzvcgO....OgvcvcvcvxcvccvcccvgO....OgcccvFIIFIIIIFJIJIIFFILJJKPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJLAIIIIUUTTd ",
" wYTYUUIIFFIJFIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFAFJALJJPIFIIJIFIIFAmzzgO...OgvcvcvAIIIIFLIILIIILIIIIFvvcccg@...OgccmFIFIIIJIFPIIJJAPFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJIJILIIUUTd ",
" -YYUUUIIFJLAAAAAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAFPAJJFIJIFIFJIIJAvvgO..OgvcvvAIIPIPIPYLLIILIILLILULLPLYIIPIKvvcvgO..OgvvAIFPIPAJIAIAAFFPAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIJJILILUUTd ",
" 8YULUIIIIIJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFFPJFIFILAIJIIIIJvcgO.OgccvAIPPIIPIIIIILLLLILLLLILLILLIPLLLILPIIJPIJvcvgO.OgvvAFIIIJIAIPIAAJFAPIJAAAAAAAAAAAAAAAAAIFFIIIIUUTTd ",
" dTUUUUIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPAFAIALIIJIPJJJAvgO.OgvvAPIIPPPIIIIIPIKILYLLLLLLIULUIIIIYLYLIIIIIIIPPIPIAvvfO.OgvAJIIFIJJJIIAAFPAFAAAAAAAAAAAAAAAAAFJIIIIIIUUTd ",
" dUTULIIIIIFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAPPJIJJAIIFAvvgOOgcvAIPIIIPIIPYIIPIIIIILYLLYLIYILLLLLIIPLLPPIPIIIIPIIIIIPPAvcgOOgcvAJIJLJFIIIFAPFAPAAAAAAAAAAAAAAAIFJFILUUUUTd ",
" -TYUIIIIIFIPAAAAAAAAAZAAAPFAAAAAAJIIIJJIJAvgO.OgvAIIPIIIIPIPPYPLYPPPYLPLLYYLYLLLLLLULYLLPPPPPPPPIPPPPPIPIIPIIPvgO.OgvAJIJIAAIAAPAFFFAAAAAAAAAAAAAAAJIIJIIUUUTd ",
" -YYUIUIIJIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKLAIFFFIIAvgOOgcvJIPIIIPIPPIPPPPPPPPYPPLYLLLLLLLYLLTLLLYLLYYLPPYPIPPUPUIPPIPIPIPIAvcgOOkvAIJIIAAIFPPAPPFAAAAAAAAAAAAAJFIIIIIUUTd ",
" -YYUIUIIFAAAAAAAAAAAAAAAAFPPFKKJIIFIIAvgOOgvAIPPIIPIPPPPPPIPPPPPYPPPPPPLYLLLTLLTLLTLYLLLPLYPPPPPYPPPPPUIPIPPPPPIIIAvgOOgvAFJJIAPFIFAFPAAAAAAAAHAAAAIILIILUUTTd ",
" 8YYUUIIIIIAAAAAAAAAAAAAFAAPFJJLIFPPJAkOOgvAIIIIIIPIPIPPUIPPYPPPPPPPYPLYLTLTLLLLLLLLYLLYYPPPPYYPPPPPPPPPPIPIPPPYIIIIIAvgOOjAILIJIFPJAPFPAAAAAZAAAAAAFIFLIULUUTd ",
" dYYUUIIIIFJLAAAAAAAAAPFPAFJIPAIFPIAvg%gvAIIPPPYPIPUPPPPPPPYPPPPPPPPDDDBDKHHAHAGMGAHHHHHDDDDDLPPYPPPPPYPPPYPPYPPPIIJIIPJvg%gvAIJJIAIAAJFPFFAAAAAAAAAAFIIIUIUUUd ",
" dYYUIUIIJIAAAAAAAAAAAAAPFAPFIJAJAvgOOjAIPIPPPPPPPPPPPYPYPPPPPPAKKLBa0p0piyuuuutetuuutsu8000pBKDAPPPPPPPPPPPPPPYIPIPPPIIIAlOOgvAIFIAAIAAAAPAAAAAAAAAJIPIIIUUUUd ",
" -TYULIIILIAJAAAAAAAFPPAFAJIIJILAkOOgvAJPIPIPPPPIPPPPPPPPPPAPABb77p022224errrrrrrrrrrrre422210777bZAKIPPPPPPPPPPPPPIPIPIPFAvgOOjAPIFLIFAJFFPAAAAAAAAAIFILUIUUTd ",
" -UYUUUIIIJKFJAAAAAPFAAAIPIFFJAvg%gvAIPPPPIPIPPYPPUPPYPPAAZpp971122222224errrrrrrrrrrrre422222111177bCPPPPPPPPPPPPIPIPPPIPPIAvg%gvAJJJIIPIJAAAAAAAAAAAIIILUUUUd ",
" -UUUIULIIFAAAAAAAAAFPAIPIJJIAkOOgAIPPPPIPIPPPPPPPPPPPPCp775<111111122224errrrrrrrrrrrre42212221<1165777pZAPPPPPUPYPPPPPPIPPIIAgOOjAJAIFFIAAJFPPAAAAAIJIIIUUUTd ",
" 8YTULIIIJIAAAAAAAAAAAIFFFIIAg%gvAPIIIPPPIPPPPPPYPPAPZb7555155<5122212224errrrrrurrrrrre5222211266<<111117pBAAPPPPPPPPPYIPIIPIPAvg%jAIPAIJLJALAFAAAIIALILUIUTTd ",
" dTUUIIIIIFPJAAAAIFPAPJAIAAvg%kAIPPIPIPUPPPUPPPYPPZb77551<5<1<1<1<1227pp8uuuyyysMsyuuuyu87701221<651<11111179pZAPPPPYPPPPPIPPIPIJAk%gvAIIFJIJJPFAJFJJJJIIIUUUTd ",
" dUUUUIUIIIIFAPFJFJAIFIIAAkOOgAIIJIPIPPPPPPPYPPFCb7511155<1115550777pBBDDHHHHHHHKDHHHHHHDDDBp77p75<151111111157bAPPPPPPIPPPPIIJPPIAjOOgAJPIFIFAPFALFILJILIIUUTd ",
" -TYULIIILIJFFJJFPFFIJAAAk%gvAPPJPIPPYPPPPPPPJZb755<5<111<11797pBKDKLPPPYLLYLLLLTLLYLYLPPPPLKDDHBp777655111<11157pZAPPPPPPPPYPPPIPIAvg%kAAJJFIAAAJAAIAIIIUUUUYd ",
" -YYUUIIIIFIJIFJAPIPAIPAg*kAIPPIIIPIPPPPYPPKDb755<<5551<577pZKADPPPPLPPLLLLLLYLLLLLLLLLPLPPPPPPPPAAKCn775511113<<57pBAPPPYPPPPPPPPPIJAl%kAJIPIIAALIFAIFIILIUUTd ",
" -YYULUIIILILAIFFIAIIAAk%jAPPIPIIPPPPPPPPKCb71115111<557nCADPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLPLLPLPPPPPPPPPPAABp7551111131179BAPPPPPPPPIIIPPIAg*kAFAFAIJFPIAIIIIUULYYd ",
" 8YYUUIIILIFJIJIJAIAAvf*jAJPIPIPPPIPYPPPHb051111<11577pZLPPPPPPPPPPPPLPKPLLLLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPPKCpp75111<11117pAPPPPYPPPPPPIPJAk&gvAIJAIJAJAIIIILUUYTd ",
" dYYUIIIIJIJJIJIJIFAkOOgAPPIPIIPPPPPPPAZp1111111557pZKKPPPPPPPHPPPPPPKPPLLPLKKKLLLLLKKPLLLPLPPPPPPPPPPPPPPPHSa7411111111pZAPPPPPPPPPPIPPAkOOgAAIIFAIIIIIIUIUTTd ",
" dYYUUUIIIILIFLAJAAk%gvAIJIPIPPPPPPPPAb7511111117pZDPPPPPPPPPPPPPPPPKPKKLLLLKKKLLLLLKKKKLPLPKPKPPHPPPPPPPYPPPFCb7111111157pZPYPPYPPPIPPPPAvg%hAJPIJAIJIIIUUYYTd ",
" -TYUIIIIIJIIFJIAAk%kAIPIPJIPPPPYYPACb511111117pDHPPPPPPPPPPPPPPPKKKPKKPKKKKKKDKKKDLKKKKKPKKKPKHPPPPPPPPPPPPPPPKZp7111111<5pCPPPPPPUPPPPPIPAh&kAFIIIIFIIIIIYYTd ",
" -UYUUULIIIIJPIFAk%gAPIJPIIPPPPIPPHb0611111119ZAPPPPPPHPPPPPPPPPPKKKKKKKKKKKKKKADKKLKKKKKKKKKPKKAPPPPPPPPPPPPPPPPAZp11111555pAPPPPPPPPPPIJIJAg%kAPFIIIIIIYYYTTd ",
" -TYUUUIIIIILIIFvOgAJIIPYPPPYPPPPZp55<551167bZPPPPPPPPPPPHPKPKKKPAKKKAKAKAAKKKAKKKAAKHDKKKKHKKKKAPAKPPKPKPPPPPPPPPPHb711<51157pZPPPPPYPYJPIIPAgOvPAPIIIUIUUUTTd ",
" 8TYUUUIIIIIIFJFgOvIIPPIPPPPPPPPZp11111511aCAPPPPPPPPPPKKPAPAKAKKAKHAKAAKDHKDAAAKKAAAAKKDKAKKKAAAJAPKKKPPHPKPPPPPPPPAZb1<113115pZPPPPPPPIIPJPIvOfAIFIIIIUILUTTd ",
" wTTLUULIIIIIJAk%jAIPJIPPPPPPPPZb511515579ZPYPPPPPPPPPPPKPKKHKKAAAAAAAAAAAAAKKAADKKAHAKAAHAAAAAAAAAAHKKKAAKPPPPPPPPPPPHb755<1111pZPPPPPPPIIPJIAg%jAPIIIILUUUTTd ",
" dYUUUUIIIIIJAk%gAPJIPIPPPPPPPZp15111<5pZAPPPPPPPKPHHPKKAAAKKKKKAAAAAAAAAAAAHKAAKKAADAAAAAAAAAAAAAAAKAAAJPKKKPHPPPPPPPPPZp5111111pDPPPPPPPPPIIPAk%gAIIIIULUUTTd ",
" dYTTUILUIIIFl%kAJIPPPYPPPPPAZ91111155pZPPPPPPPPPKPPAPKHAAKAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAKDAAAAAAAAKAKPAJPAPPPPPPPPPZb1111115pBPPYPPPPIPPIPAk*kJIIUIUUUYTd ",
" dTTUUUUIIIAl&kAPIPIPPPPPPPKb75111147bZPPPPHPPPPJPAAAKKAAAAAAADAAAAAHAAAAAHKAAAAHAAAKKAAAKAAAAKHAAAAAAAAAJKKAKAPPPPPPPPPPPZb7111<157bCPPIPPPPPPIPAl&lAIIUUUTTTd ",
" dTTTUUUUIIvOgAPPPUPPPPPPPA91111155pHKPPPPPPPKPPAKJKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHKAAKAAADKAAKDAAAAAAAAAAAAAAAAAKKAPJKPHPPPPPPPPPZp51111159ZPPPPPPYPPJPAgOVUILIUUTTf ",
" dTTUUIUIIIjOvIJPPPPPPPPPAb5111115pZPPPPPPPPPPPHPJKJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKDAAAAKDAAAKKHAAHAAAAAAAHAAAAAAAAAAHJAAAKKPPPPPPPPPPPZp1111115bPPPYPPPPPIIFvOlFUUUUTTTd ",
" dTTTTTUUAl=lAIPPIPPPPPPPZ7111115pAPPPPPPPHPKKAAAPAAAAAAAAHAAAKKAAAAAHKAAAKADAAAAAAHZAAAAAAAAAAAAAKKAAAKAAAAAAKKKAPAKPPPPPPPPPAp5111118BPPPPPPYPIPPAl=lAUTTTTTd ",
" dTTTTYUIl&lAIIIIPPPYPPPZp511115pZPPPPPPKPPKPKAPAHAAAAAAAKKKAAHAAAAAAADKAAHAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAKAAAAAAAKAKHPPHKPKPPPPPPZp511111pZPPPPPPPPPIIIl=xITTTTTd ",
" dTTYYUIC$gPIIIPPIPPPPPAp511111pZPPPPPPPJPPKAAAAAAAAAAAAADAAAAAAKKACAAAKAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAHAAHDHDAAAADHAKKAAKKKKHPPPPPPZb511111bZPPPPYPIPIIIPh$CUTTTTw ",
" dTTTYYIlOVIIIIPIPPYPPAb511115pZPPPPPPPPPKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAADAKKKKAAAKAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAPKPKPPPPPPPZp511115bAPPPPPPIIIUICOlITTTTf ",
" dTTTYIx=xAUUIPYYPPYPZp5<5115pHPPPPPPPHPKKAKKAHAAAAAAAAAAHKAKHAAAHAHDKDKAKAAAADKAAAAAAAAAAAAAAAHAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKKPPKPPPPPPKp511155pSPPYPIIUPIUPx=xITTTf ",
" fTTTYC$kPIIPIPPPPPPAp511515pAPPPPPPPPKPKAKHAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAKDAAKKHAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKDAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAHKKPPPPPPPPAp511555pLPPPPPPIIUIIx$CTTTg ",
" dTTTUl$VUIYPIPPPPPPp515555pCIPPPPPKKPKPAAAAAAAAAAAAAAAHAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHDAAAAAAAKKAAKDAAAAAAAKAAAAAAHKKKHKPPPPPPPPZp5555<7ZPIPPPIUUIUIC$xUTTf ",
" dTTTC$lPIYIPYYPPYIS7151557ZPPPPPPPPHKAAAAAAAAAAAAAAAAADAKDAAAAKKAAAAAAAAAAKHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKHAAAAAAAKAAAAAAAAKKPPHPPPPPPPPZ75<555pDPYPYPPIIUUIj%CTTd ",
" dTTTC$gCIUIPPIPYPA9535131bJPYPPPPPPPAAAAAAAAAAAAKKAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAHAAAKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHKDHKAAADHKZAAAAAAKKKKKAPPPPPPPJb413115aSIYPPYPUPPCh%CTTd ",
" dTTTIc$OlVPYPYPPPn535355nZPPPPPPHKKJAAAAAAAAAAAHDAAAKAAAAHAKHAAAAAAAAAAKKAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAAAAKDAAKAAAAAAAAAAAAAAAKHKPPAPPPPPPZb613336nFYYPPYPCl$$xITTg ",
" dTTYYIVl#OlVPPIIS0133159AIPPPPPPKPKAAAAAAAAKAAAAAAADKAAAADKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAADAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAAAAAKKHAPJPPPPPPAb113330SPPPPVx##jCITTTf ",
" fTTYYYUIClO#kPPSn333330ZPYPPPPPHPKAAAAAAAAAZAAAAAAAHAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAADAAAAFAAPAAAAAAAHAAAAKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAPPPPPYPPS033333qZPPxOOkVIYTTTTd ",
" dTTTTIUUIPVh=kx9333333nAPPPPPJIPKAAAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJFJAAAKAAJLFAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAPPPPPPPPYJn6333339vk=kVPUUUYYTTf ",
" dTTTYUUYIIIPl#o;,<333nSPUYPPPPPPKPAAAAAAAAAAAAAHAAAAAAAAAAKAAAKAAAAAJJLPPFLKAAKKAAJAAIJAKAAAAAAAKHAAAKHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKPAAJPJIPPPPISn611<>;o#kPIUIIUYYTTd ",
" dTTYYUUIIIPIPNgoX:<30SIPPYPPPPPKPAAPAAAAAAAAAAADAAAHKAAAAHKAKADAAAAPFFAFPAJAAKAIAAAIAAAAAKAKAAAADAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPJPPPPYPUUPS01<;XogVPYIIUUUTTTTd ",
" dTTTYUIUIIYPIPKVg@;,9FIPPPPPPIPJKAAAAAAAAAAAAAAKKAADKAAAAKDAHAAAAAAFAPPFAPFIALKFIJPIFAAPKAKAAKKAKAAAAAKAAAAAAHAAAAAAAAAAAAJKAAAJPPPPPPPPIF9,;+gNPPPPIUIUTTTTTd ",
" -TTUUULIIIIIPIIPPhOofvPIPPIPIJPJAPFPFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAAFPIFIIJLIFIIFIJIFIIALJAAJFPAFJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPAFFPAAIPIPIPIIPVfookAPIIIIIIIIUUUTTd ",
" 8TTUUIUIIIIIIPIPPKVk#OkVJIPJILIIIAAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALJPAAAAAPJJFIIFJJFIIFIAIIFIIAIJAAPFAPFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAIPAAIIAJIIPPJVkOOhVPPPPPIIIUIUIUUTTd ",
" wTTUUUIIIIIPIPJIPPIHNgOOkJPIIPAJIIPFPAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIFJIFIIJILJJLIIIJIIIIJLJJAFIIIAPFFIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPALAFFPIAJIPIPIAkO#kVAIPIIPIIIIIILUULTTd ",
" wTTULIUUIIIJPLPPIIPPPPvk=gvAIIJIFFIJAIFAJAAAAAAAAAAAAAAAAAPFJAAJJLJPIFJPJIIJJIIIIJJAIIJIIAIFIJFPJAPAAAAAAAAAAAAAAAAAFAFKJJJIFIJIIJIAvg*hNHPPPIPPIPPIIIIULUUTTd ",
" dYYUIIIIIIPKJPILPIPIPIIKkOOgvAIPIFIJIAJAAFPPFJAAAAAAAAAAAAAAPAIIFIPFIIIIJAvvxvxvxccvvAPIJFIJIIPIJAAKAJAAAAAAAAAAZALAJPAPFIAPPFIIJAvhOOkHPIPPFIIPIJPIIIIUIUUTTd ",
" dYYUUUIIIIJIJFPPFPIPIJIPAvgOOlAIJFPIFLJIAJAFAPFAAAAAPAAAAPFAAFIPIFJPIAvvcgO.........ogvvvAIIJFIFLJAFPAIAAAAAAAAAJAAJAFALJAIFIJIIAjOOgvALPIPPIJLJJLIPIIIIIUUTTd ",
" dYYUIIIIPIAFIFPKAAIIAKIFPPAvg%gvAIIJIIFFIIAFPAPAAAAJFAPALAJFIIJFAJIAvgO..OjccccccxvvgO..OgvAFIJIIIPFAAFFPPFAAPAAAPALFIIJIIAPPIAvg%gvAIFKPLIIIPPFPPFIFPIUIUUUTd ",
" dYYUUIIIIIFPKJJPIJAPFPPIAPPIAgOOfvAIAPIIJJLAPFFAAAAAPFFJJFIPIFAIAvvgoOgccvFJIIJIJIJJAvccgOOgxvAIFFPIIAPPFAAPFFAAJAAJJIJIFJIFAvfOOgAIPIJPLIJAJAAPFAJIPIIIIIUUTd ",
" -YYUUIIIAJLAJAAAAFPPIAIPFIIJIAvgOOgvAFIFPFFIJPAAAAAAAFPAJIPFPAIAjO.OgvAJIIFIJIIIIAFIIIIIAvgO.OjAPPIJIFAAFPFAFPAAPJAIFFIPFIAvgOOgvAIILIPFIFIAAAAJKAIIPJIIIUUUTd ",
" -YYUIUIIIIAAAAAPFAAFJKAIFPAIFJIAvgOOjAIPIIPAIFPIFPAFPIJIFFIAIAvg%gxvAIFIJIIIIIFIIIIFPFIIIFAvcg%fvAAIFIPJIFPAPAIFFIIPIIJPIAlOogvAIJJIFFIIJPJAAAAAJAAFIIIIIUIUTd ",
" -TYULIIIIIPFAAAAAAAFJAJJIFIPPFIPFAvg*fvAFIJIAJIIAJILAFIIIJJFAkOOgAAIPIIIIJJIFIJPFJPIIJIAIIIIIAgOOgAFIIJAIIPPFJAIPIAFPJIAvg%gvAKJJIFJIPJJKAAAAAAAAAAIJIIIIIUTTd ",
" -UYUUUIIIFFPAAAAAAAPAALAAIJFIIAAPIIAhOOgvAKAIIFAIIFJIAIFIJAAk%gvAIIIFJIJIFIIIJLIFIFPFIAJAJIJLAAvg&gAIJFIJIFIFIIIFIFJIAvgoOjAIFPLAIIIFAAPALJAAAAAAAAFLJJILUUUTd ",
" -UUUIULIIIJAAAAAAAAAAAAFPAAJIPFIJAIKAvfOOhALAIJIAAIJFIPIJIAk%kALIJLFIPAIJPIFJIFIPFIAIFIIIAJAJIIIAg%kAJIJFFIIAIAIIIILAgOogvAIJIFIAJJJAFAFPAAAAAAAAAAAIILIIUUUUd ",
" 8YTULIIIFAAAAAAAAAAAAAAAAFPPFAPFAIJKIPAvf*gvAIIFIIIIIIFIFAj%gAIJJIJPIFIJIFFPAAIFAPAAAIJFIFIIAFIIFAj%kAJIIIJIIIFPFAAvg%gvAIIJLPIIIJLJLJAAAAAAAAAAAAAFJJILUIUUTd ",
" dTUUUIIIPFAAAAAAAAAAAAAAAPFAFJKIPJLIFPAIAjOOgvAIIFIPIIIJAk%kAPFIJFIIFIPAFFPAAAAFPIAAIFPPFIPIIJLJIJAk%kAIIILJFIPAAvgOOgAIPAJJIFIJFLJFIAAAAAAAAAAAAAAPPFIIIUUTTd ",
" dUUIUIUIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAPKAAAIFPPIFIFAvgOOgvAIIJIFIAk%kAJIFFIFIJAAFAPALJAAIAAAAAAAPFAAAFIJAIALJAj%kAAJIIIIAvgOOgvAIIFIAIFPAJAAKAJAAAAAAAAAAAAAAFIIIIIIUUTd ",
" -TYULUIILIJFFIFAAAAAAAAAAAAAAAJFFPAFIPLJIIJAvgOOlAIIIFAg%kAIFIPIPIJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJALAJAIJIJLFAk%jAIIIJAkOOgvAFIALJAFPIAAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAJFILIIIIYYTd ",
" -YYUILIIIJFJJAJAAAAAAAAAAAAAAAAPAPFAIAJIFLJFIAvg%gvAFAj*lAAAIPFFAFAAIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKJIFIAIFIAIJAj%kAJFmg%gvAIIIJIFIIIAJPFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFJFIJIIUITTd ",
" -YYIUIIIIFIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFJFPAIIPIIIJIIFlOogvvOgAJFIAIJPAFPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAALJIJIJAgOcvgOOjAFIJPJFAIIAAPFAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIJIIIUUUYTd ",
" 8YYUUUIILIFIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIJAAIAFAJFIFIJAvgOO-OvJPIJIFLFPPFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAIIFJLvO-oOgvFIIIJFPIIJAAAFAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFIJLLIIUYTd ",
" dYYUUUIIIIAAAAAAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAAAJFAPAIIJIFIIIAvg%lAFPFIPAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJJAFIIAIIAk%gvJJIIFIPFIFPFAAPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIJIIIIUUTTd ",
" dYYUIIIIIAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPFFAPPAIIJFJIIFmFAIIFFAPFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIFFFPPJAIAJFAvAIJJIPIFIPAAIPPFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFIIJIULUTTd ",
" dUYUULIIFJFAAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAPAAJFPFAFAIAPJIJJFIIIIIFAPAJAPAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJLJAFAJIFIFJJFIFIFIAJAAAJFPFJAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAFIILIIUUTTd ",
" wYYUIULIIIJLAAAFJAAAAIFAAAJAAAAAJAFAALAAPAIJAIFIJIJIIFIAJIPFIFPFAFAAAAAPFAAAAPFAAJAAAAAAIFJAAFIAAAIIFIIJIIIIIIIIAIAFIPFFAPFAAAAPFAPFAFIAAAAAAAAJALAIFIIIILUTTd ",
" dTTYUIIIIJIFAFPJIFJJIFIAPAIJFJFFFIJIJIIIFIAIIIFIIIIIIIIIIIJJIIIIIPAFIFAAAAFFIFAAFIFIFJJIIFJFIFJJIPFIFIIIFIIFIIFIFIFIFFLIPFIJLAAFJIIJJFJFFJJJFIFFPAJILIIIUUYYTd ",
" fTTYUUUUIILIIIJFIJIJFJIJFIFIIIIIIJFFIFFJIJIIAIIFLLFIFFIIIFIIFIFPFIJIFIIJIPIJIIPJJPIFIIJFJJIIIIJIFIFIPJPIIIIIIIIIIIIIIILIFPIIAIJIIFJFIIJIIIFIIFIIJPFIIIIIUUUTTd ",
" dTTYUUUUUIIIIIFIIIFIIJFIIIIIJIFIIIIIILIIIFIIFPIIIIIIIIIIIIIIFLIIIIFIIFIFPIFIFFIJLJIFILIIIIILFILIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIFLIIJIFIFIJIFFLIIIIIJJIIJFIIIIIIIIIUUTTTTf ",
" dTTTYTTIIIIIIIIFIILIIIIJLIFIIIIJIJIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIILIIJILIILJIFIIIILIIIIIJIIIFILIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIJIFIIIIIILIFIIIIIIUTTTTTTd ",
" dTTTTTTUILUIIIILLILIILLIIIILLIIIIIILIIIIIIIIIIIIIUIIILLIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLIIIIIILLIIIUIIIIIIIIIULIIIIIIIIILIIIUIILIIIILIIIILILIIIILLLLIILLUIIUTTTTTTf ",
" dTTTTTTUUULIIIUUIIUIIIUIUIIUIIIIUIIUIIUUIULUIIULUIIIUIUIIIUILIIUIIIIUIIUIIIUILUUIUIIIILUIUIIIILUIULIIIUILIUUIUIIUUIUIUIIIIUUIIIILUIIUIIIIUIUIUIUIIUUUUUTTTTTTd ",
" fTTTTTTTUUUUUUILUIUUUULUIUIULULUIUIULULULIUIUUIULUUUUUIUIUIIUIUIIUUULULIIUUUUILIIUIUUIUIUIIUIIUULLUIUUULUUIUIIUUIIUULULUIULUIUIUUUIUIIUIIIUUIULUILUUUUUTTTTTTg ",
" gTTTTTTTTUUUIUUUUUUIUIUUUUUUIUUUUUUUIUUUUUUUIUUULULUUIUUUUUUUUUUUUIUUUUUUUIUIUUUUUUUIUUUUUUUUUUUUUUUUIUUUUUUUUUIUIUIUUUUUIUUUUULUUUUUUUUUUUIUUUUUUUUTTTTTTTTTf ",
" fTTTTTTTTTTTTYTYYTYUYYUYYUYYYYYUYYUYYUYYTUTYYYYYYYYYYYYUYYUYYUYTYYUYYYUTYYUYYYUTYYUYYYUTYYUYYYUUUYYYYYYYYYUYYUYYYYYUYYUYYUYYTUYUYYUYYUYYTUYUYYUYTTTTTTTTTTTTTg ",
" gTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTg ",
" Oggfggffdddfddddddddddddddddddddddddddddwd8dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd8wddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfgfdgflgO ",
"                                                                                "
};
ViewGit